19 september 2023

Höstterminen är äntligen igång

Efter en del ledighet så har vi äntligen börjat komma igång med våra aktiviteter igen. Förutom språkcaféerna som är på måndagar och torsdagar, så har vi även en kurs i föräldrarskap som leds av Carina Hallberg, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Syftet med kursen är att ge föräldrar ett extra stöd och för att hjälpa dem att bli medvetna om vad som fungerar i kontakten med barn och ge dem verktyg för att för att minska bråk och konflikter.

Vi har tidigare haft föräldrarskapskursen, men som det ser ut nu så är behovet större än någonsin.

Kodord för hela föräldrakursen är att arbeta förebyggande, för att föräldrar redan tidigt ska kunna få trygga och glada barn.