Om Kulturum

Välkommen!

Kulturum är en ideell förening och mötesplats som funnits på Brynäs sedan 2008. Vårt syfte är att genom meningsfulla aktiviteter skapa möten mellan människor från olika bakgrunder och generationer, samt ge dem verktyg och uppmuntran till att kunna påverka sina liv och samhället i en positiv riktning. 

Föreningens arbete är väldigt brett och varierande då verksamheten ständigt anpassas efter besökarnas olika behov. Sedan 2014 har nyanlända och asylsökande personer varit den största besöksgruppen. Detta har gjort att basverksamheten idag består av språkstöd där vi lär ut svenska men också hjälper med olika ärenden som rör besökarnas vardag, samt Galleri Brynästorget som har nya konstutställningar var tredje vecka. 

Sedan 2017 driver Kulturum genom Länsstyrelsen “Sundare liv framåt” – ett hälsofrämjande projekt för asylsökande personer för att förhindra isolering och ohälsa i väntan på uppehållstillstånd. Detta görs genom en rad olika aktiviteter som dans/motion, matlagning, simskola, drama, hantverk, samhällskunskap, språk med mera.

Föreningen anordnar också varje år evenemang som “Brynäsdagen” tillsammans med andra föreningar på Brynäs för att skapa glädje och gemenskap i stadsdelen samt ett Newroz-firande som är öppet för alla.

Förutom ovanstående verksamhet har Kulturum olika aktiviteter som skiljer sig mellan år och terminer. Sedan starten har vi med stort engagemang bedrivit många olika projekt som har bidragit till positiva resultat i människors hälsa och delaktighet i Gävle. Exempel på några omfattande projekt genom åren är:

  • Vävprojektet “Tuskaft” som bröt utanförskapet hos kvinnor med utländsk bakgrund.
  • Skolan mitt i byn, ett projekt för att öppna skolan för barn, unga och deras familjer
  • Forumteatern “Ett bättre Brynäs” där en grupp ungdomar som upplevde rasism och socialt utanförskap gjorde sina röster hörda genom teater
  • Filmen “Sju röster – styrkan i mig”. I denna film berättar sju kvinnor från olika länder om sina tankar och känslor kring att vara kvinna
  • Allemansrättsprojektet där asylsökande personer genom utflykter till naturreservat, övernattning i naturen och undervisning fick ökade kunskaper om svensk natur och allemansrätten.
  • Projektet “Att vara förälder i Sverige” där undervisning och diskussioner om föräldraskap, demokrati och jämställdhet hölls för nyanlända vuxna
  • Teaterföreställningen “Det finns ju tält i Mosul”. Asylsökande personer berättar här om hur deras situation var i hemlandet, flykten till Sverige och hur det är att vänta i Sverige på uppehållstillstånd. Föreställningen filmatiserades av Conny Johansson och filmen köptes 2022 av SVT. Den finns tillgänglig på SVT Play fram till 11e januari 2024.